د غرور ټال (ناول)

د غرور ټال یو له نه یابه نولو څخه شمیرل کیږي، چي په ورستیو کې یې د خلک پام ځان ته راګرځولی دی

Additional information

Author

Nasir Ahmad Ahmadi

Lanuage

Pashto

File Type

PDF

File Size & Pages

347 KB, 19 Pages

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “د غرور ټال (ناول)”

Your email address will not be published.