کيمياگر – د پاولو کويو ناول

د پرتگالي ژبې نامتو ناول، ” کيميا گر ” دپاولو کويو له خوا په ۱۹۸۸ م کې له چاپه راوتلو. له هغې راهيسې دا کيسه په ۶۷ ژبو کې ژباړل شوې او په ۱۵۰ ملکونو کې ولوستونکي لري. پاولوکويو پخپله د برازيل اوسېدونکې دې او په ۱۹۴۷ م کې په “ريو ډي جنيرو” کې وزېږېدو. د ده زيات ناولونه د سفر کيسې وي چې په ډېر ساده جملو کې بيانه شوې وي. د کيمياگر يا الکېمسټ کيسه د يو شپانه د خوب او د ده د تعبير په اړه ده. د هسپانيې نه د افريقه د لارې مصر ته د قافلې سره د تگ او اخر په يو نخلستان کې د عرب قبايلو جنگ ته يې ورداخلوي.

د پرتگالي ژبې نامتو ناول، ” کيميا گر ” دپاولو کويو له خوا په ۱۹۸۸ م کې له چاپه راوتلو. له هغې راهيسې دا کيسه په ۶۷ ژبو کې ژباړل شوې او په ۱۵۰ ملکونو کې ولوستونکي لري. پاولوکويو پخپله د برازيل اوسېدونکې دې او په ۱۹۴۷ م کې په “ريو ډي جنيرو” کې وزېږېدو. د ده زيات ناولونه د سفر کيسې وي چې په ډېر ساده جملو کې بيانه شوې وي. د کيمياگر يا الکېمسټ کيسه د يو شپانه د خوب او د ده د تعبير په اړه ده. د هسپانيې نه د افريقه د لارې مصر ته د قافلې سره د تگ او اخر په يو نخلستان کې د عرب قبايلو جنگ ته يې ورداخلوي.

Category:
format

book-author

Customer Reviews

1-5 of 3 reviews

 • aslam

  I like it

  August 19, 2020
 • aslam

  Very interesting story

  August 19, 2020
 • Jan Agha

  Best Book ever i have read! Thanks,

  February 18, 2022

Write a Review

Your email address will not be published.