اغزن سیم – ناول

اغزن سیم د نصیر احمد احمدي هغه ناول دی چي د ناول او کیسې ادب یې د خلکو به زړونو کې د ننه کړ، یاد ناول د خلکو له لورې له تود هرکلي سره مخ شوی و

Additional information

Author

نصیر احمد احمدی

Language

Pashto

Type

PDF

Size

2.21 MB

Pages

81 Pages

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “اغزن سیم – ناول”

Your email address will not be published. Required fields are marked *