جُو جُو – ناول

جوجو د ارواښاد ښاغلي نصیر احمد احمدي بل شهکار چي د ناول او داستان آدب يې لا پسې تازه او د خلکو په زړو د ننه که؛ جوجو ناول تر دې دمه د نومتي ناول لقب له ځان سره ساتلی دی

Additional information

Author

Nasir Ahmad Ahmadi

Language

Pashto

File Type

PDF

File Size

3.06 MB

Pages

91 Pages

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “جُو جُو – ناول”

Your email address will not be published. Required fields are marked *