د ماشومانو د روزنې ۱۳۰ لارې

په نني دور کې د ماشومانو په خپل سر پريخودل او له پام غورځول به تاسو د سکروټې په څېر تمام شي چي نه به يې اخیستي شي او نه غورځوی شئ؛ نو ددې په پار باید ماوشومانو ته سالمه تربیه ورکړل شي چي پدې کتاب کې درته  ښودل شوي

Total Downloads: 2304

Published on: September 21, 2022

Additional information

Author

Dr. Ahmad Almazid

Translated By

Salah Uddin

Language

Pashto

File Type

PDF

File Size & Pages

721 KB & 19 Pages

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “د ماشومانو د روزنې ۱۳۰ لارې”

Your email address will not be published. Required fields are marked *