كتاب های نصاب تعليمى افغانستان

صنف اولصنف دومصنف سومصنف چهارمصنف پنجمصنف ششم
علوم دینی حعلوم دینی حعلوم دینی حعلوم دینی حعلوم دینی حعلوم دینی ح
علوم دینی جعلوم دینی جعلوم دینی جعلوم دینی جعلوم دینی جعلوم دینی ج
ریاضیریاضیریاضیریاضیریاضیریاضی
مهارت‌هامهارت‌هامهارت‌هااجتماعیاتاجتماعیاتاجتماعیات
هنررسامیهنررسامیهنررسامیهنررسامیهنررسامیهنررسامی
حسن‌خطحسن‌خطحسن‌خطحسن‌خطحسن‌خطحسن‌خط
دریدریدریدریدریدری
قرآن‌کریمقرآن‌کریمقرآن‌کریمقرآن‌کریمقرآن‌کریمقرآن‌کریم
   پشتوپشتوپشتو
   ساینسساینسساینس
   انګلیسیانګلیسیانګلیسی
صنف هفتمصنف هشتمصنف نهمصنف دهمصنف یازدهمصنف دوازدهم
علوم دینی حعلوم دینی حعلوم دینی حتعلیمات اسلامیتعلیمات اسلامیتعلیمات اسلامی
علوم دینی جعلوم دینی جعلوم دینی ججعفریجعفریجعفری
ریاضیریاضیریاضیریاضیریاضیریاضی
حرفه حرفهكمپيوتركمپيوتركمپيوتر
هنررسامیهنررسامیهنررسامی   
عربیعربیعربیجيولوژي  
دریدریدریدریدریدری
تجوید تجویدتفسیرتفسیرتفسیر
بیالوژیبیالوژیبیالوژیبیالوژیبیالوژیبیالوژی
پشتوپشتوپشتوپشتوپشتوپشتو
جغرافیهجغرافیهجغرافیهجغرافیهجغرافیهجغرافیه
تاریختاریختاریختاریختاریختاریخ
فزیکفزیکفزیکفزیکفزیکفزیک
کیمیاکیمیاکیمیاکیمیاکیمیاکیمیا
وطندوستی وطندوستی   
م.مدنیم.مدنیم.مدنیم.مدنیم.مدنیم.مدنی
انګلیسيانګلیسيانګلیسيانګلیسيانګلیسيانګلیسي

کتب جدید نصاب تعلیمی از صنف اول الی صنف سوم

صنف اولصنف دومصنف سوم
دریدریدری
مشق و تمرینمشق و تمرینمشق و تمرین
رهنمای معلمرهنمای معلمرهنمای معلم
ارزیابی مداوم شاگردانارزیابی مداوم شاگردانارزیابی مداوم شاگردان
   

کتب نصاب تعلیمی زبان سوم

صنف اولصنف دومصنف سومصنف چهارمصنف پنجمصنف ششم
ازبکیازبکیازبکیازبکیازبکیازبکی
بلوچیبلوچیبلوچیبلوچیبلوچیبلوچی
پشه‌ییپشه‌ییپشه‌ییپشه‌ییپشه‌ییپشه‌یی
      
      
      
صنف هفتمصنف هشتمصنف نهمصنف دهمصنف یازدهمصنف دوازدهم
ازبکیازبکیازبکی   
بلوچیبلوچیبلوچی   
پشه‌ییپشه‌ییپشه‌یی   
      
      
      

کتب کمکی خوانش

صنف اولصنف دومصنف سوم
سمستر اول سمستر دومسمستر اولسمستر دومسمستر اولسمستر دوم
سویه اول سویه اول سویه اولسویه اولسویه اول سویه اول
نگهداری کتابباغچه زیبای ماآب پاکارزش وقت  
آببدن سالمباران عزیزیبچه‌ها در موتر  
بیایید بیاموزیمعینک نذیرپروانه اسیرخانواده من  
پیام معلمگل گلابحضرت محمدﷺخواب راحت  
دندان توابمیوه های باغخاله باغبانشاگرد توانا  
مکتب من ناتوان نیستمکتاب داستان  
مهربانی میله‌های باستانیمنبع ویتامین‌ها  
نان تازه نهال شانینصیحت پدر  
  نوروز   
سویه دومسویه دومسویه دومسویه دومسویه دومسویه دوم
آفتاببهار زیباآرزوی جمیلهپدر عزیز  
زمزمه کودکانپشک حامددرخت توتدوستان واقعی  
ساراقرآنکریمسه دوستطوطی شوخ  
ستاره های زیباقلم زیبا نویسدقناعتعابر پیاده  
کتابخانهمرواریدهای ریزههمسایه خوبعید قربان  
لیلانوشتن مسجد زیبای ما  
مادر دانای من     
      
      
سویه سومسویه سومسویه سومسویه سومسویه سومسویه سوم
توت شیریناسم من چیستاحترام به بزرگانآزادی  
سنجاب و خارپشتبرف باریتواناییایام تعطیل  
شبنم و امینبنای دوم اسلامرعایت نظافتدو خرگوش بی پروا  
غلهُ بهاریحلوای شیرینسلام دادنفصل سوم سال  
فواید شیرداکتر مهربانفصل دوم سالکتابهای جدید  
نان مرا کی خوردهدرختی که خندیدقرآن کتاب اللهمن کتاب عزیزم  
 زنبور عسل موش و خرگوش  
 سیلاب چیست برنده جایزه  
 من تربوز هستم    
 من دوست شما استم    

همدارنګه تاسو کولی شئ د پښتو نصاب کتابونه هم د لاندې بټنې په کلېک کول سره ښکته کړئ