انګلیسي ګرامر او زمانې

پدې کتاب کې د انګلیسي ګرامر او زمانې په ډېره آسانی سره زده کولی شئ او همدارنګه د انګلیسي او پښتو ډیکشنري او ورسره اهمه ده

Additional information

Author

Khalil Darwesh

Categories

Languages

Language

Pashto

Book Type

PDF

Size

4.75 MBs

Pages

171

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “انګلیسي ګرامر او زمانې”

Your email address will not be published. Required fields are marked *