اوا پوهنه

ګرانه وروره، پدې کتاب کې به ته هغه څه زده کړې چي واقعن یې په لټه کې یې، نه یواځې ته چي اروا پونه څه شی ده، بلکې د اروا پوهنې د علم له ډګره درته هر اړخيز معلومات در زده کوي

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “اوا پوهنه”

Your email address will not be published.