بسپنه (ناول)

بسپنه (ناول) دي هغوي ته چي د خپلو رنګینو، دسترخوانونو او شتمني کې د هیواد بي وزله، او یتیم له یاده نه باسي ډالۍ وي

Total Downloads: 2252

Published on: December 24, 2022

Additional information

Author

عبدالهادی حماس

Languge

پښتو

Type

PDF

Size

1 MB

Pages

203 Pages

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “بسپنه (ناول)”

Your email address will not be published. Required fields are marked *