بوډا او د لیوانو پلونه (ناول)

بوډا او د لیوانو پلونه د نصیر احمد احمدي داسې ناول دی چي ذهن او زړه دواړه له ځانه سره وړي

Total Downloads: 21020

Published on: January 19, 2023

Additional information

Author

نصیر احمد احمدي

Category

Novel

Language

Pashto

Type

PDF

Size

916 KB

Pages

94 Pages

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “بوډا او د لیوانو پلونه (ناول)”

Your email address will not be published. Required fields are marked *