بوړبوکۍ – ناول

بوړبوکۍ ناول د ارواښاد نصیر احمد احمدي ناول دی، د اثر د ځوان لوستونوکو یو له زیات خوښ شویو نولونو څخه دی

Total Downloads: 21214

Published on: September 20, 2022

Additional information

Author

Nasir Ahmad Ahmadi

Language

Pashto

Size

551

File Type

PDF

Page

56

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “بوړبوکۍ – ناول”

Your email address will not be published. Required fields are marked *