د تاریخ ننداره

د تاریخ ننداره کتاب کولی شي چي د افغان ولس او ځوان نسل په ټولینزې، مبارزې، روزنیزې او پوهنیزې وده کې جوتې اغېزې ولري

Total Downloads: 2456

Published on: February 9, 2023

Additional information

Translated by

اسد الله غطنفر

Language

Pashto

Book Type

PDF

Category

History

Size

1.64 MB

Pages

153

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “د تاریخ ننداره”

Your email address will not be published. Required fields are marked *