د جنسي اړیکو لنډ لاروښود

 پښتو کتابونه – د جنسي اړیکو لنډ لاروښود کتاب ګوټي کې عبدالهادي ابراهېمي د جنسي اړیکو سالمه او سهي بڼه ټینکول او نور اړند معلومات پکې لیکلي دي او په څنګه ور سره د جنسي کمزورتیا کتاب هم لوستلی شئ

Total Downloads: 22411

Published on: March 19, 2023

Additional information

Prepared by

عبدالهادي ابراهېمي

Book Type

PDF

Language

Pashto

Size

3.13 MB

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “د جنسي اړیکو لنډ لاروښود”

Your email address will not be published. Required fields are marked *