د واورې سړی

د اروښاد نصیر احمد احمدي یو بل اثر دی چي خواره زیاتې ښایسته قیصې یې پکې لیکلي دی.

Additional information

Author

نصیر احمد احمدی

Category

Stories

Language

Pashto

File Type

PDF

Size & Books

916 KB & 100 Pages

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “د واورې سړی”

Your email address will not be published. Required fields are marked *