د پاچا امان الله واکمنۍ ته یوه نوې کتنه

په دې برخه کي د شاه امان الله خان له شوره ډکې لنډې سلطنتې دورې (۱۹۱۹-۱۹۲۹) ته کتنه شوې. په لومړي سر کې شاه امان الله د خپلواکۍ غوښتنې د بریالۍ مبارزې د یوه اتل په توګه مطرح شو

Total Downloads: 2451

Published on: February 11, 2023

Additional information

Author

Prof. Mohammad Hasan Kakar

Category

Politics & Social

Language

Pashto

Book Type

PDF

Size & Pages

16.7 MB & 178 Pages

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “د پاچا امان الله واکمنۍ ته یوه نوې کتنه”

Your email address will not be published. Required fields are marked *