زرو (ناول)

زرو د اروښاد نصیر احمد احمدي داسې زرین ناول دی؛ چي د دوه غمجن میېنو ژوند یې داسې منظره کړی، چي د لوستونکو ذهن له ځانه سره وړي

Additional information

Author

Nasir Ahmad Ahmadi

Language

Pashto

Size

1.82 MB

Type

PDF

Pages

134

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “زرو (ناول)”

Your email address will not be published. Required fields are marked *