زموږ د قبلې تاریخ

 زموږ د قبلې تاریخ کتاب کې لیکوال د قبلې تاریخ، اسلامي مسایل، او د حج اداء کولو طریقه او نور اړوند معلومات لیکلي دی.

Additional information

Author

Abdul Malik Hemat

Category

Religion

Language

Pashto

Book Type

PDF

Size

2.13 MB

Pages

200

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “زموږ د قبلې تاریخ”

Your email address will not be published. Required fields are marked *