سل کاله ژوند وکړئ

تاریخ په اوږدو کې زموږ دوران، بهترینه دوران د ژوند کولو لپاره دی. هیڅ وخت به د نن په شان تاسې ډېر او ښه ژوند و نه کړئ. ددې کتاب په لوستلو سره به د عمر او ژوند ښه تیرولو او په ارزښت پوه شئ

Total Downloads: 2365

Published on: August 29, 2022

Additional information

Author

برايان ټريسي

Size

0.78 MB

Language

Pashto

Translated by

حميده امين الکوزۍ

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “سل کاله ژوند وکړئ”

Your email address will not be published. Required fields are marked *