عالي نرسنګ سوالونو او ځوابونه

(3 customer reviews)

  دا هم یو د پښتو کتابونو څخه بل کتاب  دی چي د علي نریسنګ څلور ځوابه  سوالونه او ځوابونه پکې راټول کړل شوي دی

Total Downloads: 21501

Published on: February 23, 2023

Additional information

Published by

د مشرقي زون خصوصي انسټیټیوټونو اتحادیه

Book Type

PDF

 Language

Pashto

 Size

3.68 MBs

3 reviews for عالي نرسنګ سوالونو او ځوابونه

  1. Parveez Amanzai

    Narus

  2. Nadrshah

    زیات ښه کتاب دی

  3. Nadrshah

    زیات جالب

Add a review

Your email address will not be published. Required fields are marked *