فکري پوهنه

فکري پوهنه د ځوانو لپاره د پښتو کتابونو څخه یوه غوره او پر ځاي ډالئ ده، دا کتاب د نوي ځوانانو د فکر په سمون که اغېزناک تمامیدلی شي

Total Downloads: 2841

Published on: February 27, 2023

Additional information

 Author

مولوي عبدالهادي مجاهد

Book Type

PDF

 Language

Pashto

 Size

4.49 MBs

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “فکري پوهنه”

Your email address will not be published. Required fields are marked *