مفسد – ناول

کتابتون – مسفد ناول د ایمل پسرلی له لورې لیکل شوی دی چي د افغانستان تېر ستړي شل کلن مزل د ناول په ژبه په زړه پورې ډول انځور کړی دی

Additional information

Author

ایمل پسرلی

Book Type

PDF

Language

Pashto

Size

8.72 MB

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “مفسد – ناول”

Your email address will not be published. Required fields are marked *