نیکه – ناول

نیکه ناول د تل په څېر د ارواښاد ښاغلي نصیر احمد احمدي ناول دی چي یاد ناول د لوستونکو تر منځ انقالابي مینه شهرت خپل کړي دي

Additional information

Author

Nasir Ahmad Ahmadi

Language

Pashto

File Type

PDF

File Size

3.06 MB

Pages

293 Pages

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “نیکه – ناول”

Your email address will not be published. Required fields are marked *