!ولسمشر ما وژلی

ولسمشر ما وژلی یو لنډ او په ټوله معنا زړه راښکونکی ناول دی؛ پدې اثر کې به ستاسو په ډېره نه ویلو خبر شئ

Additional information

Author

Arash Nangyal

Language

Pashto

File Size

839 KB

File Type & Pages

PDF, 41 Pages

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “!ولسمشر ما وژلی”

Your email address will not be published. Required fields are marked *