ژړیدلې اوښکه

دا چې زمونږ په ټولنه کې بدو دودونو ځاي نیولی نو زمونږ ټولنه د خوښېوو په نسبت له کړاوونه سره ډېره مخ ده چې له هغو بدو دودونو څخه یي یو هم د ٙ ولور دود دی، پاتې کیسه یې په ژړیدلې اوښکه کتاب کې لولئ

Additional information

Author

احمدالله مسلمیار

Type

PDF

Size

901 KBs

Pages

99 Pages

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ژړیدلې اوښکه”

Your email address will not be published. Required fields are marked *