کانکور ۳۰۰۰ پوښتنې او ځوابونه

کانکور ۳۰۰۰ پوښتنې او ځوابونه کتاب کې د کانکور اړوند زښتې زیاتې پښتونې چي ډېرې عامې دي، د هغوي ځوابونه پکې موندلی شئ

Total Downloads: 2423

Published on: May 25, 2023

Additional information

Prepared by

سپوږمۍ راډیو او د افغان کلتوري ټولنو ګډه جرګه

Book Type

PDF

Language

Pashto

Size

6.55 MB

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “کانکور ۳۰۰۰ پوښتنې او ځوابونه”

Your email address will not be published. Required fields are marked *