کیسه ګۍ

کیسه ګۍ د کیسه ییز ادب د اړوندو آثارو لټون کوونکو ته په زړه پورې کتاب دی، په لوستلو یې مو آدبي تنده خړوبيدلی شي

Total Downloads: 2639

Published on: September 27, 2022

Additional information

 Author

Abudllah Ilham Jamalzai

 Language

Pashto

 Type

PDF

 Size

626 KB

Pages

41 Pages

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “کیسه ګۍ”

Your email address will not be published. Required fields are marked *